Gerència de Serveis
de Comerç

 

 

Gerència de Serveis de Comerç

Des de la Gerència de Serveis de Comerç treballem amb els ens locals i amb les principals associacions del teixit comercial de la província de Barcelona, per tal de promoure accions de millora en el desenvolupament del comerç urbà i de proximitat, perquè creiem en el treball conjunt entre el sector públic i el sector privat, com a forma per donar resposta a les noves necessitats i requeriments en els àmbits de la gestió comercial.

La Gerència de Serveis de Comerç treballa per un comerç de proximitat sostenible, responsable i integrador, a través dels diferents programes i serveis que ofereix. 

Programes i serveis: