GUIA EMPRENEDORIA

La Gerència de Serveis de Comerç, dona suport a la creació i consolidació de l’emprenedoria través del productes i activitats que millorin l’èxit de les iniciatives comercials.

Per tal de poder tenir èxit, doncs, caldrà que l’emprenedor o emprenedora d’artesania sigui quelcom més que una persona que produeix béns i serveis. Ha de ser capaç de convertir-se en un artesà o artesana de la seva pròpia empresa, tant a nivell productiu com de gestió o de màrqueting. Tot utilitzant el conjunt de les eines que té al seu abast, ha d’esdevenir un model empresarial singular

En aquest espai, trobareu els recursos elaborats en el marc del projecte Coop’Art, dirigits a l’emprenedoria comercial en el sector de l’Artesania Artística.