recursos

La Gerència de Serveis de Comerç aposta per reforçar el potencial global de les empreses artesanes i del col·lectiu de creador@s per contribuir a la seva valorització, acompanyant-les en la seva vessant comercial.

Així mateix, també ha creat productes turístics nous que ajuden a mantenir i desenvolupar l’activitat econòmica i turística de la zona. En aquest apartat, trobareu els diferents productes que fan referència a aquest acompanyament.